Schuldmeter

Studenten investeren flink in zichzelf. In tijd, in moeite, maar zeker ook financieel. Door de invoering van het leenstelsel is deze investering alleen maar groter geworden. Inmiddels levert dat het bovenstaande bedrag op aan studieschuld. Studenten mogen hier iets voor terug verwachten. Daarom roept het ISO op tot de volgende drie punten.

Bevries het collegegeld

De student wordt hard getroffen in de koopkrachtcijfers. Dat komt o.a. doordat studenten niet langer worden gecompenseerd in koopkracht door middel van de basisbeurs. Daarom moet het jaarlijks verhogen van het collegegeld niet langer normaal zijn. Als student moet je weten wat je financieel te wachten staat en hoef je er niet structureel op achteruit te gaan: Leg daarom het collegegeld van ieder cohort studenten bij de start van hun studie vast.


Meer informatie

Hou leenstelselgeld in het hoger onderwijs

Het geld uit het leenstelsel komt direct uit de zak van studenten. Het is onacceptabel dat dat geld naar andere sectoren gaat. Gebruik het geld om onderwijs te verbeteren, zodat studenten er de vruchten van plukken. Dat verdienen ze.

Meer informatie

Geef eerlijke, transparante informatie over studies

Als je begint met studeren, dan verdien je eerlijkheid over de inhoud van je studieprogramma, het toekomstperspectief van de opleiding en je kansen op de arbeidsmarkt. Op die manier weten studenten waar ze aan beginnen bij de start van hun studie en krijgen ze geen foute informatie.

Meer informatie

Bovenstaand bedrag is enorm. Hoe enorm?

  • MacBooks: 12.411.971 stuks
  • Aantal jaren collegegeld voor individu: 8.965.576 jaar
  • Bier: 7.193.978.499 stuks
  • 1,12x het Bruto Binnenlands Product van IJsland

*Bovenstaand bedrag is een prognose van de totale studieschuld in Nederland van oud-studenten en huidige studenten gebaseerd op cijfers van het DUO en ministerie van OCW.